Su Hayattır


Canlıların yaşamı için en önemli madde sudur. Dünya üzerindeki en küçük canlı organizmalardan en büyük varlığa kadar her canlı suya ihtiyaç duyar. Dünya üzerindeki canlı yaşamın varlığı tamamen suya bağlıdır. İnsan vücudunun ortalama üçte ikisinin sudan oluşması, suyun hayatımızdaki önemi konusunda en belirgin kanıttır. 

Su, her şeyin kaynağı olması yönüyle de büyük bir değere sahiptir. İnsanların inanç ve kültür dünyasında su; hayat, sonsuzluk, bereket ve kutsallığı ifade eder. Su, insanoğlu için vazgeçilmez bir ögedir bu sebeple su ile ilgili kavramlar, dilimize ve kültürümüze yansır.

“Su gibi aziz ol” ve “Su verenlerin bol olsun.” gibi en güzel temennilerde su yerini alır. 

Hem fizyolojik hem psikolojik hem de ruhen suya ihtiyaç duyarız. Yaşamımızın, inançlarımızın, kültürümüzün en canlı öğesi olan suyun değerini bilmeli ve önemini kavramalıyız. Mevcut su kaynaklarımızı korumalı ve su tasarrufu noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

Eğer su varsa hayat vardır.