CAS


CAS (Cognitive Assessment System): 5-17 yaş arası çocukların bilişsel (bilgi edinme ve anlama) süreçlerini değerlendiren ve uygun eğitimsel müdahalede bulunma imkanı sunan bir sistemdir. Bilişsel yeteneklerin temelini oluşturan planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel ölçeklerinin değerlendirilmesi sonucunda, öğrenmede güçlü ve zayıf olunan alanların tespiti, anlamlandırılması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Uygulama sonucunda elde edilen verilerle bir rapor hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu rapor, çocukların strateji kullanma, dikkati uzun süre devam ettirme, verilerle fikir bütünlüğü oluşturma, uzlamsal bilgilerle işlem yapma ve ardışık uyaranları anlama gibi bilişsel yetenekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktadır.