Öğrenci Merkezlilik


Eğitim; Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenen değişiklikleri meydana getirme ve ya yeni davranışlar kazandırma sürecidir. O nedenle iyi bir eğitim sürecinde merkezde her zaman öğrenci olmalıdır.

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMINI ESAS ALAN YÖNTEMLER

1-Psikodrama yöntemi

2-Buluş yöntemi

3-İroni yöntemi

4-Tartışma yöntemi

5-Araştırma yöntemi

6-Gösteri yöntemi

7-Deney Yöntemi

8-Gezi,gözlem ve inceleme yöntemi

9-Soru - cevap yöntemi


Şehir Okulları’ nda bu yöntemler dersin içeriğine, öğrencinin ve sınıfın seviyesine uygun olarak uygulanır. Böylece öğrencilerimiz her dersi yaparak, yaşayarak öğrenmiş olur.

Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenimiz tarafından her öğrencimizin gelişimi takip edilerek kendi içinde gelişimleri takip edilir. Her öğrencimiz kendi yetenekleri doğrultusunda değerlendirilir ve yönlendirilir.