Kulüpler


MÜZİK


Müzik kulübümüzün amacı, öğrencilerimizin kökleri Orta Asya ya dayanan Bağlamamızı tanıması ve öğretilmesi, bununla birlikte çalıp söylemesini sağlamak, yeni ilgi alanları oluşturarak beceriler kazandırmaktır. Aynı zamanda Bağlama çalmak öğrencide ritim duygusunu geliştirerek, birlikte hareket edip sosyalleşmesine ve özgüven kazanmasına olanak sağlayacaktır. Öğrencinin diğer enstrümanları da çalabilmesini kolaylaştıracaktır.KÜLTÜR EDEBİYAT


Öğrencileri kültürel değerlerde buluşturacak paylaşımcı, katılımcı, yaratıcı bir ortama; pozitif bilgilerle oluşturulmuş kültürel altyapının genç beyinlerde oluşmasına katkı sağlayarak öğrencinin kendini tanımasını sağlamak kulübün öncelikli amaçlarındandır.


Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerin; içlerindeki yaratıcılığı, potansiyellerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkararak üreticilik güçlerini onlara göstermeyi; tartışabilme, katılımcılık, yorum yapabilme, ortak hareket edebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı da hedefler.


Bu amaçlara ulaşmak için Türkçenin doğru kullanımı, hitabet ve diksiyon etkinlikleri; öykü, şiir etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinlikler sırasında seçilen çalışmalar yıl sonunda okulun dergisinde yayınlanacaktır.GÜZEL SANATLAR


Sanat; öğrencilerin dünyaya olan bakış açılarını geliştirebilmek, güzel sanatların farklı dallarıyla bireylerin zihinsel, bilişsel, psikolojik duygularını geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Geleceğin çağdaş, uygar ve evrensel düşünebilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz.


* Gelişim seviyelerine uygun bütün yaşamları boyunca ders ve eğitsel kulüpler kapsamında kendilerini ifade etme yollarını temel bir kazanım olarak keşfetmeleri amaçlanmaktır.
* Sanat yoluyla kültürel ve toplumsal yönden değerli hale gelmelerini amaçlanır.
* Sanat yoluyla edindikleri becerilerle; sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmalarını amaçlanır.
* Çalışmalarımız okulumuzda sergilenecek. Böylece öğrencilerimiz çalışmalarının önemini anlayacak,çalışmalarından dolayı başarı ve mutluluk duygusunu yaşayacaktır.


Yıl içinde yağlı boya, karakalem, cam boyama, ebru, rölyef, takı tasarımı çalışmaları yapılacaktır.DRAMA ve HALK OYUNLARI


Öğrencilerde;  işbirliği ve takım ruhunun etkin kullanılmasını sağlamak ve yörelerimizi temsil eden koreografilerle kendi kültürünü yeniden hatırlatmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerde; takım ruhu, iş birliği, grup bilinci oluşumuna katkı sağlayan kulübümüz, aynı zamanda özgüvenli bireyler yetişmesine yardımcı olacaktır.SOSYAL DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA


Kulübün amacı; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.


Bu amaçla öğrencilere;
a) Kendisini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme,yeteneklerini geliştirebilme ve bunları toplumun yararına kullanabilme,
b) Çevreyi koruma biliciyle hareket edebilme,
c) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
d) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
e) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
d) Aldığı görevi istekle yapabilme ve sorumluluk alabilme,
f) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilmeyi hedefler


Öğrencimiz yıl boyunca çeşitli kampanyalar, sosyal sorumluluk projeleri, huzurevi ziyaretleri, yardıma muhtaç aile ziyaretleri gibi projeler düzenlemektedir.İNGİLİZCE DRAMA ve KONUŞMA


Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Son yıllarda tüm yaş gruplarında İngilizce de somut bir gereklilik olmaya başlamıştır.


• İngilizce Drama ve Konuşma Kulübü’nün amacı, öğrencilerin oyunculuk yeteneklerini ve İngilizce konuşabilme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. 
• Öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek ve onları öğrenmekte oldukları yabancı dilin işitsel özelliklerini dinlemeye,algılamaya, keşfetmeye ve onları yansıtmaya, üretmeye yönlendirmek; (ritim, uyum, ahenk, vurgulama) amaçlarımız arasındadır.
• Bir diğer amacımız kendilerini ifade edebilmeleri için öğrencileri güdüleyici, çeşitlendirilmiş, işlevsel durumlarda verilmiş bazı akıcı anlatımları edinmeye ve dilsel tepki gücü edinmeye yönlendirmektir.
• Öğrencilerimizin İngiliz diline yabancı kalmamalarını sağlamak ta amaçlarımızdan biridir. İngilizce dersinde öğrendikleri yeni kelimeleri ve dil bilgisi yapılarını günlük hayatta aktif kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
• Yaratıcı dil bilgisini sahnede de kullanan öğrencilere özgüven kazandırmaktır.


Kulüp Kazanımları:
• Öncelikle dilin mantığını verilerek dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.
• İngilizce eğitim programlarında görsel, işitsel metotlarla beraber teknolojik materyaller ön plana çıkar.
• Konuştuğu kişilerle ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına İngilizcede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma,yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazanır.
• Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler gibi pek çok konuda kendini ifade edebilir seviyeye gelir.
• Kulübümüzün amaçlarından biri de öğrencilere sosyalleşmeyi ve paylaşımı öğretmektir.
• Öncelikle dilin mantığını verilerek dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.SPOR


Spor kulübünün amacı; öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilmesini, bireysel hedeflerini belirleyebilmesini, planlı çalışma alışkanlığını elde edebilmesini ve bununla birlikte çevresine güven duyabilmesine yardımcı olmayı hedefler. Ayrıca tercih edilecek olan spor dalını daha yakından tanıyıp gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerle kendini seçmiş olduğu spor branşı hakkında geliştirilebilmesidir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları da kulübümüzün kazandırdığı değerler arasındadır. 


Basketbol

Basketbola ilgi duyan öğrencilerin, oyun tekniğini ve kurallarını profesyonel bir şekilde öğrenecekleri bu kulüpte, takım ruhu edinmelerine de destek verilecektir.


Voleybol

Voleybola ilgi duyan öğrencilerin, oyun tekniğini ve kurallarını profesyonel bir şekilde öğrenecekleri bu kulüpte, takım ruhu edinmelerine de destek verilecektir.


Satranç
Satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve girecekleri toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimizin;

- Satrancın önemini fark etmesi,
- Satranç oynamayı zevkli bir aktivite haline dönüştürülmesi,
- Zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması gibi amaçları taşımaktadır.

Ayrıca; okul içi ve dışı satranç turnuvalarına katılmak/ düzenlemek, öğrencilerimizi bu turnuvalara hazırlamak satranç kulübümüzün çalışmaları arasında yer almaktadır.


Masa Tenisi

Öğrencilerimiz reflekslerini, masa tenisi becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyenler için çeşitli müsabakalara katılmaları için destek verilecektir.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ


Bilişim kulübü, öğrencileri bilgisayar dünyasında sıkça karşılaşabilecekleri programları tanımaya ve kullanmaya yönelik faaliyet yürütür.


Bilişim kulübünün amacı; bilişim teknolojilerinin her gün daha da önem kazandığı günümüzde, öğrencilerimizi teknolojiye hâkim, gelişmeleri yakından takip eden, gelişime açık, geleceğin teknolojilerini şimdiden tanıyan, öğrenen bireyler olarak yetiştirmektir. 


Bilişim kulübünde sürekli uygulamaların yapıldığı aktif öğrenme yöntemleri kullanılır.BİLİM


Bilim Kulübünün genel amacı; kendini anlayabilen, ifade edebilen, yeteneklerini geliştiren bu yeteneklerini toplum yararına kullanabilen sorumluluk sahibi paylaşımcı bireyler yetiştirilmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda kulübümüz ;
- Araştıran, sorgulayan ve inceleyen,
- Dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen,
- Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede  teknolojiyi kullanabilen,
- Kişisel becerilerinin ve bireysel zekâsının ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturan,
- Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştiren,
- Sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen,
- Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusunu geliştiren,
- Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep -sonuç ilişkilerini kurabilen,
- Pozitif ve analitik düşünebilen, yorum, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirilmesini amaçlamıştır.YEŞİLAY


Bu  kulüp öğrenci ve öğretmenlerin okul da sağlıklı bir yaşam sürmesi ve dinç bir yaşama kavuşmaları için içki-sigara ve zararlı maddelerin vücuda alınmasının ne gibi sonuçlar doğuracağının altınıçizmek için kurulmuş bir kulüptür.

Kulüp bilgilendirme çalışmalarını panoya asacağı resim-afiş-karikatür-şiir ve yazılı metin ile yaparken drama çalışmalarına da yer verme  amacındadır. Çocuklara sağlıklı yaşamın önemini erken yaşlarda kavratmak, ileride önü alınamaz sorunların oluşmasını engelleme görevini üstlenmiştir. KIZILAY


Kızılay kulübünde amaç öğrencilerin toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliği ilkelerini benimsemeleridir. Yeteneklerini geliştirebilen, bunları kendisi ve toplum yararına kullanılabilen, çevreyi koruma bilinciyle hareket edip,savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme konusunda duyarlı olan, toplum hizmeti yapabilme konusunda kendine güvenen gençler yetişmesine çalışılacaktır. 

Kulübümüz sosyal sorunlara karşı duyarlı olan,toplumun yaşayabileceği deprem, sel gibi felaketler ve salgın hastalıklar karşısında görev ve sorumluluk alabilen öğrenciler olmaları noktasında kendilerini geliştirmeleri ve donanımlar kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.SİVİL SAVUNMA


Kulübün görevi; sivil savunmanın anlam ve önemini kavratmak, her türlü silahsız,koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarmayı ve ilk yardımı öğretmektir.Aynı zamanda yangından korunma, yangını önleme tedbirleri hakkında bilgilendirme yapmak ve depremle ilgili çalışmalar yürütmektir. Sivil savunma kulübü bünyesinde öğrencilerimizle birlikte deprem tatbikatı, yangın söndürme tatbikatı, bina tahliyesi tatbikatı gibi etkinlikler yapılacaktır. Böylece öğrencilerin afetlere karşı hazır olmalarını sağlanacaktır. Bununla birlikte afet sonrasındaki yardımları koordine etmeyi öğreneceklerdir.