Arkadaşımız Cubetto


Robotik ve kodlama eğitimi; çocukların problem çözme yeteneklerini arttırır, sistematik düşünmelerini sağlar. Matematik, bilim, takım çalışması, el becerisinin gelişimi gibi pek çok alanda onlara beceri kazandırır.

Anaokulunda kullandığımız Cubetto ile öğrencilerimiz, herhangi bir ekrana ihtiyaç duymadan, programlamanın basit temellerini uygulayarak içselleştiriyorlar. Takım çalışması ile birlikte karar almayı, yön kavramını, temel algoritma mantığını Cubetto arkadaşları ile öğreniyorlar.

Cubetto’yu nasıl programlayabileceklerini, onlara verilen senaryo için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini kendileri planlıyorlar.