Enjoy Grammar


4. sınıf öğrencilerimiz ile Past Tense ve Present Tense konusunu pekiştirme amaçlı öğrenciler kartona yazdıkları fiillerin 1. ve 2. hallerini karıştırarak çimlere serdikten sonra en çok fiili bulan kazanan gurup oldu. sonrasında her öğrenci bulduğu fiille ilgili doğaçlama bir hikaye oluşturarak hem geçmiş zaman hem de geniş zaman konusunu pekiştirmiş oldu. bu etkinlik sayesinde öğrencilerin toplum önünde kendilerini rahatça ifade etme, hayal güçlerini ortaya koyma ve doğaçlama konuşma becerilerini geliştirdiler.