Yeşil Bayrak Şehir’in!


Daha güzel yeşil ve yaşanabilir bir dünya için okulumuzda yürüttüğümüz Uluslararası bir proje olan Eco-Schools (Eko-Okullar) projemizde yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazandık. Emeği geçen proje koordinatörü öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Yeşil bayrağımızın Şehir Koleji’nin çevre dostu Okul olduğunu göstermesi bakımından her zaman dalgalanmasını dileriz.

Eko-Okullar Programı nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi için çalışmaların aralıksız devam etmesi gerekmektedir.