Bilgi Yarışması


2/B Sınıfı öğrencileri sınıf içi bilgi yarışması yaptı. Bu yarışma için öğrenciler dörder kişilik gruplar oluşturup gruplarına bir isim buldular. Ardından grubun sözcüsü seçildi.Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden toplam 15 soruyu cevaplandıran gruplar, her soru için 1 dakika düşünme hakkına sahiptiler. Yarışmanın galibi Ecem ÇELİK, Ömer Mert YILMAZ, Berensu ÖZDEN ve Zeynep Nisa TUNCER'den oluşan "ARKADAŞLIK" grubu oldu. Öğrenciler bu yarışma sayesinde hem  grupla hareket etme becerilerini geliştirdi, hem de ders kazanımlarını tekrar etmiş oldular.